WINNAARS TINY WORK NEST

Het oordeel van de jury: “een ontwerp dat het idee van wonen en werken heel concreet en interessant uitwerkt. Het ontwerp is origineel in zijn dubbele functie en in zijn eenvoud. Het sluit aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals ZZP-ers die vanuit huis werken. Het is supersimpel uitklappen, werken en wonen. In deze inzending komt de kern van Tiny Housing naar voren.”

PRIJSVRAAG
‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’

OPDRACHTGEVER
Op verzoek van de gemeente Almere organiseerde het Architectuur Lokaal deze prijsvraag.

SAMENWERKING MET
George Justus (architect)

VRAAG: Een eigen visie op het ‘ideale’ Tiny House. Waarbij volop ruimte geboden wordt voor fantasievolle oplossingen. De doelstelling van de prijsvraag is om de Tiny Houses ook daadwerkelijk te realiseren. Het idee moet daarom wel ‘maakbaar’ zijn. Het gaat erom dat een beeld wordt geschetst van een compacte, betaalbare wooneenheid van maximaal 50 m2. Innovatieve, duurzame en realiseerbare ideeën die tevens een eigen karakter hebben. De visie dient door de inzender gekoppeld te worden aan één van de drie woonmilieus, te weten:

1. Tiny Housing Permanent Een vaste plek voor maximaal 15 Tiny Houses; of

2. Tiny Housing Tijdelijk Bedoeld voor maximaal 7 verplaatsbare Tiny Houses; of

3. Tiny Housing Pioniers Drie zelfvoorzienende Tiny Houses off the grid, dus geen aansluiting op nutsvoorzieningen.

OPLOSSING: Wij kiezen de ingrediënten waarmee we ons leven vormgeven. Een zelfgekozen basis die ons vrijheid geeft. De wijze en gemak waarop we ons verplaatsen speelt een belangrijke rol. Net als de keuze om met minimale middelen grote impact te maken. Het Urban landscape onderzoeken, bewonen en er verbinding mee aangaan. Dit is niet alleen het concept voor ons Tiny House, het is veel groter dan dat. Het is de manier waarop wij willen leven. Wij zijn Urban Nomads. Want wat we willen; ons leven vullen met belevingen. Minder zorgen, minder bezit en meer leven. Bevrijd wonen.

Een basis die gemakkelijk te verplaatsen is zodat we de ruimte hebben om echt verbinding te maken met onze leefomgeving. Daarom hebben we gekozen voor het woonmilieu ‘Tiny Housing Tijdelijk’.

Omdat voor ons die sterke basis heel belangrijk is, het werk wat wij doen, net als ons verlangen naar eenvoud, hebben wij ons Tiny House helemaal vormgegeven op deze simpele contrasterende woonbehoeften. Daarom heeft ons Tiny House de naam WORK/NEST gekregen. Het WORK/NEST bestaat uit 2 modules die aan elkaar geschakeld worden zodat ze een volwaardig Tiny House vormen. Maar ze kunnen net zo makkelijk los van elkaar op verschillende plekken staan. Waarbij de WORK een verplaatsbaar kantoor wordt en de NEST een verplaatsbare home addition. Er zijn 2 belangrijke redenen waarom wij ons huis in 2 modules hebben opgesplitst.

1 Flexibiliteit
Flexibiliteit is voor ons zeer belangrijk. Op deze manier kunnen de modules gemakkelijk en in zijn geheel op een trailer of vrachtwagen geplaatst worden om snel en simpel van locatie te veranderen. En omdat ze ook los van elkaar functioneren kunnen wij ervoor kiezen om de locatie van de modules ook op 2 verschillende plekken te hebben.

2 Beleving
De manier waarop wij de modules hebben vormgegeven zorgt voor een contrasterende beleving. De module WORK heeft een open uiterlijk en vormgeving en staat voor verbinding met onze omgeving. Het is een plek voor ontmoeting, inspiratie en actie. De module NEST heeft een intiem uiterlijk en vormgeving en staat voor onze (innerlijke) basis. Het is een plek om tot jezelf te komen en rust te vinden. Met dit contrast willen wij het gebruik en onze woonbehoefte in al zijn eenvoud benadrukken.

Haalbaarheid
Wij streven naar een betaalbaar ontwerp met dito uitwerking zonder concessies te doen in duurzaamheid en esthetiek; wij schatten de kosten voor de WORK (20m2) op euro 35.000,- en voor de NEST (15m2) op euro 25.000,- excl. transport, plaatsings- en aansluitkosten. Om onze droom te realiseren willen wij een crowdfunding-campagne starten. Een van de beloningen van de campagne is een weekend overnachten in ons Tiny House. 

Zo delen wij onze kijk op bevrijd wonen.
Daarnaast willen wij zichtbaarheid creëren voor Almere Poort en onze visie. Daarom willen wij onze WORK module een paar dagen in de week openstellen als . Hoffice is een alternatieve vorm voor het huren van (gedeelde) kantoorruimte: iemand stelt zijn huis open voor freelancers. Zo verbinden we niet alleen maar zorgen ook voor waarde creatie voor onszelf, onze omgeving en andere Urban Nomads.

Bouwmethodiek

Wij zochten daarbij naar een ideale bouwmethodiek, die aansluit bij onze wensen, de beoogde uitstraling en onze opvattingen over duurzaam bouwen. De twee modules bieden een geheel eigen beleving en zijn als het ware een inverse van elkaar. Om zoveel mogelijk vrijheid te creëren voor het ontwerpen van de schil, maar ook om de maakbaarheid en flexibiliteit (in transport) te waarborgen, hebben wij kritisch naar bestaande / gerealiseerde projecten gekeken en uiteindelijk een eigen betaalbaar bouwsysteem bedacht:

1. constructieve opzet
Wij gaan uit van een constructief houten vloer die in de langsrichting is opgelegd, geïsoleerd met ruimte gereserveerd voor leidingwerk tussen balk- en afwerklaag en een constructief houten dak, hetzelfde geconstrueerd als de vloer, v.v. plafondsysteem met ruimte voor elektra en een sedumdak als natuurlijke (warmte)buffer. Vier houten kolommen, die d.m.v. 2x twee stalen trekstangen – haaks op de vloeroplegging – samen twee portaalspanten – en dus een constructief geheel vormen. De kolommen zijn gepositioneerd waar spanbanden voor (hijs)transport geplaatst zullen worden. Met deze constructieve opzet hebben we volledige vrijheid om de gevel te ontwerpen. Bijvoorbeeld volledig in glas (puien) tot traditionele houtskeletbouw-elementen.

2. materialen
Wij zullen zoveel mogelijk nagroeibare bouwmaterialen gaan toepassen, zoals hout (constructie, afwerking, kozijnen of materialen zoals vlas of wol, vilt (isolatie); deze stoffen zijn ook vrij eenvoudig terug te brengen in de biosfeer of kunnen na gebruik dienen als brandstof. Daarbij proberen we materialen met een intensief productieproces zoveel als mogelijk te vermijden, omdat ze een grote (negatieve) impact op het milieu hebben en moeilijk terug te brengen zijn in de natuur.

3. installaties / techniek
WORK/NEST kan aangesloten worden op NUTS-voorzieningen maar ook zelfstandig functioneren; In de NEST zijn een separaat toilet, techniek en badkamer ondergebracht, evenals de intieme verblijfsruimte met bedstede. De WORK is de woon- en werkruimte, maar herbergt ook een keukenblok en evt. de meterkast. Beide modules kunnen zelf voorzien in warmte (paletkachel), elektriciteit (via nader uit te werken duurzame opwekking èn opslag) en hebben een separate watervoorziening; in de WORK wordt enkel koud (drink)water aangeboden; de NEST heeft een koud- èn warm watervoorziening gekoppeld aan een grijs- en zwart watersysteem. Hoe dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden willen wij graag nader onderzoeken met experts; wij gaan uit van een basisbehoefte. Dit garandeert een minimale belasting op het milieu en versterkt de sfeer en ons statement betreffende bevrijd wonen.

Omgeving
Tiny House WORK/NEST maakt vrijstaand deel uit van een mini-buurtje: de grote glazen puien zijn op het zuiden gericht. WORK/NEST kan aangesloten worden op NUTS-voorzieningen en riool, ook al willen we dit tot een minimum beperken. Graag participeren wij in het opzetten en gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals collectieve energieopwekking, een helofytenfilter, gezamenlijke (vaat)wasvoorzieningen, gemeenschappelijk groen etc.