OPDRACHT
Ontwerp een Brand Identity en totaalconcept voor Hal24.

OPDRACHTGEVER
HAL24 B.V.

SAMENWERKING MET
George Justus (architect)

VRAAG: Het pand aan de Steiger 24 (Almere Haven) moet (startende) ondernemers, designers, onderwijs, en vakmensen met elkaar verbinden in de vorm van een creatieve broedplaats, waar zij samen innovatieve en duurzame producten op basis van upcycling en recycling zullen vervaardigen. Daarbij is een ruimtelijk ontwerp nodig voor de plaatsing, routing en indeling van de bijbehorende faciliteiten. Creëer daarbij een aantrekkelijke ambiance die aansluit op het concept en de identity van Hal24.

OPLOSSING: Wij hebben in een intensief samenwerkingstraject van 8 maanden Hal24 begeleid met het opstellen van een plan van aanpak en bijbehorende planning voor het door ons gevormde concept dat invulling geeft aan de vragen en wensen van Hal24. Binnen de kaders van regelgeving, het bestemmingsplan van het industrieterrein en het vergunningstraject omtrent het gebruik en herbestemmen van een oud pand bleek deze opgave een mooie en bijzondere uitdaging.

Uniek uitgangspunt binnen het concept is de keuze van basisstoffen. Deze worden gewonnen uit afgedankte producten, materialen en (gesorteerde) afvalstoffen. Dit uitgangspunt hebben we doorgevoerd in al onze ontwerpen. We hebben gekeken hoe we alle aanwezige en vrijgekomen materialen door sloop een nieuwe functie konden geven. Op deze manier belichaamd het pand ook daadwerkelijk het concept, wordt er weer waarde gecreëerd binnen het productieproces, ontstaat er werkgelegenheid en worden afvalstromen beperkt waarbij Almere milieuvriendelijker wordt gemaakt.

Daarnaast hebben we een Brand Identity ontworpen die aansluit op het concept en de doelgroep die Hal24 wil aanspreken. Daarvoor hebben we alle (visuele) online en offline communicatie verzorgd, waarbij ontwerpteam JustNeys ook verschillende social-media kanalen heeft opgezet en beheerd. Ook hebben we de meubelmaker aangestuurd en begeleid bij het realiseren van aanpassingen aan en in het pand zoals o.a. de mobiele coffee corner en een Urban Shed. De aanwezige materialen in het pand zijn hiervoor zoveel mogelijk hergebruikt.

We hebben een nieuw design gemaakt voor het interieur en de buitengevel. Waarbij binnen het bestaande canvas een heldere routing ontworpen is, waarlangs alle onderdelen van de creatieve broedplaats op logische wijze verbonden worden en de sloopwerkzaamheden tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast hebben wij voorgesprekken met de gemeente geïnitieerd en de aanvraag van de benodigde vergunningen voor de verbouwing van het pand begeleid.